Melanoom, de ABCD regel voor de controle van uw moedervlek

Huidkanker en zeker een melanoom dat is één van de grootste angsten van diegenen die een huid hebben zoals ik, met heel veel moedervlekjes en sproeten.

De zogenaamde roodharigen onder ons zijn daar nu eenmaal erg gevoelig voor.
Alleen is en blijft het natuurlijk best moeilijk om te zorgen dat je dat doet wat goed is voor je lijf, we komen namelijk altijd in een soort tweestrijd terecht.

We kunnen natuurlijk eindeloos uitweiden over alle risico’s van de zon en met name de beschadigingen aan onze huid door de zon. Echter we hebben nu eenmaal zon nodig voor onze vit D aanmaak. Zonlicht is de belangrijkste bron van vitamine D.  Ons lichaam kan het zelf aanmaken in de huid onder invloed van de ultra violette B stralen uit het zonlicht.Om vitamine D in je huid te kunnen aanmaken moet de zonkracht echter wel een bepaalde sterkte hebben. In Nederland wonen we op de 52e breedtegraad. Bij ons is gedurende de herfst en de winter de zonnekracht helaas te laag om voor voldoende vitamine D te zorgen. Dus moeten we zeker in het voorjaar en de zomer wat extra zon pakken om erover te zorgen dat wij niet teveel last krijgen van botontkalking etc. Ook schijnt de vitamine D een positieve invloed te hebben op de bescherming tegen borstkanker, zo wordt beschreven in het American Journal of Clinical Nutrition.

Echter willen we ook voorkomen dat we huidkanker krijgen door teveel zon ofwel door zonbeschadigingen, want:
Bij het ontstaan van de meeste melanomen lijkt de zon een rol te spelen. Herhaaldelijke zonverbrandingen, vooral die vóór het 5e levensjaar zijn doorgemaakt, verhogen de kans op latere melanoomontwikkeling.
Helaas was dat stukje kennis er nog niet toen ik  en velen van u nog kind waren, maar laten wij met onze kennis zorgen dat mensen in ieder geval weten hoe we met zon moeten omgaan. Ik blijf het herhalen de zon is goed voor ons, maar bescherm  de huid, en vooral de huid van kinderen, daarom goed tegen zonverbrandingen.
Ik kan niet hard genoeg roepen, laat uw kinderen/ kleinkinderen niet verbranden omwille van het leuke kleurtje. Iedere verbranding levert een huidbeschadiging op en kan uiteindelijk leiden tot huidkanker in welke vorm dan ook.

Maar wat als wij nu eenmaal die huidbeschadigingen hebben? Dan moeten we allert zijn! Opletten op onze huid, kijken naar onze sproeten / moedervlekken.
Om een melanoom te signaleren of in ieder geval iets verdachts te kunnen melden en te laten onderzoeken, kunt u gebruik maken van de zogenaamde ABCD regel voor de beoordeling van uw moedervlekken.  Let wel altijd geldt de regel, als er iets veranderd, raadpleeg uw arts!

Hieronder zal ik u uitleggen wat ik bedoel met de ABCD regel:

A: Staat voor Asymmetrisch:
Een moedervlek is symmetrisch als er een denkbeeldige streep doorheen is te trekken, en de beide helften

aan weerszijden van die streep elkaars spiegelbeeld zijn. Symmetrie is een teken van goedaardigheid,
asymmetrie kan een teken zijn  voor  een melanoom.

B: Staat voor Border:abcdrule-300x273
Met de border bedoelen we de rand,deze moet niet grillig of ongelijkmatig.  Ook dit kan een teken zijn van dysplasie (ofwel  abnormale groei van cellen), dus ook dit kan een teken zijn van een melanoom.

C. Staat voor Color:
Als de kleur van de moedervlek veranderd of er komen 2 of meer kleuren in uw moedervlek, dan moet u aan de bel trekken bij uw arts en vragen of hij dit wil beoordelen, want ook dat een teken van een melanoom zijn.

D. Staat voor Diameter:
De diameter of de doorsnede van uw moedervlek moet hetzelfde blijven.
Moedervlekken tot 6 mm zijn meestal onschuldig, een moedervlek groter dan 6 mm in doorsnee is een reden om op te letten. De grootte alleen is echter niet genoeg om op te varen. Een moedervlek die alleen groter is geworden zonder één van de veranderingen genoemd onder A,B, of C te hebben is meestal onschuldig. Maat ook hier geldt de gulden regel, bij twijfel altijd uw arts raadplegen.
E. Staat voor Evolutie:
Evolutie staat voor verandering, dus als er een verandering optreedt in uw moedervlek dan is het altijd zaak uw arts te raadplegen om uit te sluiten dat er sprake is van een melanoom.

U kent uw eigen lichaam het beste en weet dan ook als geen ander als er iets veranderd is.
Kortom heeft u reden om aan te nemen dat uw moedervlek is veranderd of er anders uitziet, twijfel dan nooit en raadpleeg uw arts.

Wij van het team van Skin Studio Didam en Skin Studio Zevenaar, zijn opgeleid om uw huid te behandelen, te controleren en te inspecteren en zullen u er ook altijd op attenderen als wij iets verdachts zien en u dan adviseren om naar een arts te gaan.

Binnenkort volgt een nieuw Blog over huidkanker.